ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับการนิเทศและประเมินการตรวจสอบภายใน

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้รับการติดตาม นิเทศและตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ โดยการนำของท่านสิทธิศักดิ์  เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ และคณะผู้ตรวจสอบ โดยมีท่านผู้อำนวยการพัฒนา ทรงประดิษฐ รองผู้อำนวยการไฉน ขุนไกร รองผู้อำนวยการสุภา อารมภ์ และคณะครูผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผอ.พัฒนา ทรงประดิษฐ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

รอบรั้ว ฟ้า - แสด

พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาลูกเสือไทย
การอบรม CPR กู้ชีพ
จิตอาสาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน
วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
เยาวชนไทยหัวใจสะอาด
จันทร์ส่งใจโกสัมพีวิทยาปีที่ 3
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561
การประชุมครูเปิดเตรียมการและอบรมการวิจัย
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี article
นักเรียน ม.3 สอบโอเนต
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
แสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษคนใหม่
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
38 ปี โกสัมพีวิทยา article
วันครูโกสัมพีนคร
ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านไฟป่า article
ต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านโละโคะ article
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ article
โกสัมพีเกมส์ 2560 article
การจัดพิธีมอบเสื้อของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร article
เข้าร่วมแข่งขันละครคุณธรรมระดับภาคเหนือ article
ร่วมบริจาคในโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาล article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษา article
สอบธรรมศึกษา article
การประชุมผุ้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
วางมาลาวันปิยะมหาราช article
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % article
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน
โครงการศาลเยาวชนเผยแพร่ความรู้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2560 article
การอบรมเยาวชนร่วมป้องป้องผืนป่า
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ article
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 article
การอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน article
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปลูกกล้วยและไม้ผล
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาปี 2559 article
ค่ายคุณธรรมนักเรียนประจำปี 2560
นักเรียนทุนพระราชทานประชุมสัมมนาที่ กทม.
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา article
ยินดีต้อนรับกลับสู่รั้วฟ้า-แสด
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี๒๕๖๐ article
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจันทร์ส่งใจฯ
พิธีถวายความอาลัย article
ถวายมาลาวันปิยะมหาราช article
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา article
การอบรมคุณธรรม article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น article
เป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกรายการ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ประดับปลอกเครื่องหมายสภานักเรียน article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอ article
นิเทศการประกันคุณภาพภายใน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
การประกวดโรงเรียนธนาคาร article
กลุ่มลูกสนจัดค่ายเยาวชน article
รับโล่รางวัล article
อบรมความรู้ทางการเงิน article
ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ article
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอำเภอโกสัมพีนคร article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
การปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือ กกต. article
รณรงค์ออกเสียงประชามติ article
อบรมลูกเสือ กกต. article
แฟชั่นจากของเหลือใช้ article
กิจกรรมวันอาเซียน article
กิจกรรมนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ article
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ article
อบรมสภานักเรียน article
พิธีถวายเทียนพรรษา article
หล่อเทียนพรรษา article
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ article
ค่ายคุณธรรมวัดหนองปลิง article
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 article
การประเมินห้องสมุดมีชีวิต article
พิธีไหว้ครูประจำปี 59 article
ศน.นิเทศเพศวิถีศึกษา article
ประชุมกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ article
อบรมค่านิยม 12 ประการ article
การแผยแผ่ของพระธรรมฑูต article
ร.ร.นาบ่อคำช่วยงานห้องสมุด article
ทหารเยี article
นายอำเภอเยี่ยมนักเรียนบ้านพักนอน article
ผอ.เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจช่วงเปิดภาคเรียนที่1 article
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชาติ article
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี article
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิมิราเคิลออฟไรฟฯ article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร
Merry Christmas and Happy New Year 2016 article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.41
กาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรับบริจาคโลหิต
กีฬานักเรียน สพม.41 เกมส์
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์ article
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ article
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร article
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ article
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช article
งานนิทรรศการการเกษตร อบต.โกสัมพี
ช่วยงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2558 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2
อบรม เด็กดีมีการออม article
พิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้า article
ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร.ร.ขาณุวิทยา และร.ร.ระหานวิทยา article
การแสดงร่วมเปิดสนามแข่งขันฟุตบอล 7คน เทศบาลวังเจ้า
เลขาโครงการร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน เยื่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
การประชุมผู้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
การฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การประเมินครูผุ้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา
วิถีชีวิตในรั้วฟ้า - แสด โดยย่อ
การประชุมแนวทางพัฒนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่
การนิเทศติดตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" article
ร่วมบุญเทศน์มหาชาติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมโกสัมพิการาม article
ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช article
คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน article
ร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย article
โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
รับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร article
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง article
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม article
กิจกรรมวันอาเซียนและปลูกกล้วยน้ำว้า article
กลุ่มลูกสนเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนสลกบาตร article
อบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจตนเอง article
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ article
จิตอาสาทำฝายชะลอน้ำ น้ำตกวังชมภู article
6/1 จิตอาสาทาสีห้องเรียน article
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด article
12 สิงหา มหาราชินี 2558 article
นักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล article
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา article
สนุกกับลูกน้ำอาร์สยาม article
พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๘ article
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ article
คณะครูร่วมสรงน้ำพระประจำโรงเรียนเน่ื่องในวันสงกรานต์ article
แนะแนวการศึกษาต่อ/เยี่ยมบ้านนักเรียนโละโคะ article
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗
รองชนะเลิศการประกวดแดนซ์เซอร์ไทคัพ ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
พานักศึกาษาชาวจีนสัมผัสประเพณีลอยกระทงสายเมืองตาก
ร่วมกิจกรรมกำแพงเพชรเมืองสวย น้ำใส
เด็กไทยรักการอ่าน สู่ประชาคมอาเซียน
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ อ.โกสัมพีนคร
โครงการป้องกันภัยท้องวัยทีน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
อบรมขยายผลครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
ร่วมพิธีปรองดองสมานฉันท์โกสัมพีนคร
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗
พิธีรับประกาศเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายครั้งที่ 1
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การอบรมครูอนามัยและนักเรียนแกนนำ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
อบรมการพัฒนาการทำวิจัยฯและกิจกรรมกลุ่มทุ่งมหาราชสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.๖ และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ค่ายลูกเสือก.ว.
๑๗ มกราคม ทำบุญโรงเรียน
วันครูโกสัมพีนคร ๒๕๕๗
สภากาแฟโกสัมพีนคร ครั้งที่ ๑
Walk Rally พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิงครั้งที่ ๗
สัมพันธ์น้องพี่โกสัมพีวิทยา 56 article
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง ครั้งที่ 7 article
คริสมาสต์ 2014 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ทัศนศึกษาดูงาน จ.ระยอง article
ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด56
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โกสัมพีวิทยา
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนศึกษาดูงานสวนสยามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะและครูบรรจุใหม่
Opne House ๓๓ ปีโกสัมพีวิทยา
ร่วมงานผูกสีมา ฝังนิมิต วัดสังฆานุภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
เตรียมงานOpen House ๒๕๕๖
กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตกแต่งอาคารสถานที่
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี ๒๕๕๖
ไห้วครูประจำปี ๒๕๕๖
รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบรมทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปิดงานโอทอป ของดีโกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๕๕
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร
ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ณ วัดอมฤต
ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.โกสัมพี
ช่วยงานยกพระขึ้นโบสถ์วัดเขาชัยโพธิ์
ครบรอบ ๓๓ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู๒๕๕๖โกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่อำเภอโกสัมพีนคร
งานสัมพันธ์นน้องพี่โกสัมพีวิทยา
ร่วมงานแถลงข่าวแรลลี่เขาสนยลลำน้ำปิง
คริสต์มาส ออน เดอะบีช
ร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กลุ่มลูกสนทัศนศึกษาเชียงใหม่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๕๕
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
สอบธรรมศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นตรี โท เอก
รับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์
ร่วมแสดงความยินดี คศ.๓ คนใหม่
๑๒ สิงหา มหาราชินี
การแข่งขันกีฬาภายใน
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีถวายเทียนพรรษาปี ๕๕
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ
ค่ายรักษ์เขาสนามเพรียง ๕๕
รับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การประชุมศิษย์เก่า
ค่ายลูกสน ปีที่ ๑๔
ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านนายอำเภอฯ
กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันอาเซียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน ๕๕
ปาเจราฯมวลบุปผาบูชาครู๕๕
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๕๕
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน
ปัจฉิมนิเทศ ๕๕
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว้น
วันบูรพาจารย์พระครูอมร วชิรคุณ
การอบรมsexวันใส ป้องกันการท้องก่อนวัยอันสมควร
การเรียนทำกล่องใส่ทิชชู
รับมอบเสื้อกีฬาฯ
อบรมครูเตรียมกิจกรรมsexวัยใสฯ
อบรมขับขี่ปลอดภัย
การประชุมผู้ปกครองปี ๒๕๕๕
๓๒ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู ๒๕๕๕
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา๒๕๕๔
แรลลี่พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ออมทรัพย์กับออมสิน
ผอ.เขตมัธยมศึกษา 41 เยี่ยมโรงเรียน
สอบธรรมศึกษาประจำปี2554
ยินดีต้อนรับผอ.พัฒนา ทรงประดิษฐ์
แสดงความยินดีเลี้ยงส่ง-เลี้ยงต้อนรับผอ.
ศึกษาดูงานเชียงราย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย
กิจกรรมลูกทุ่งประกันภัย article
ค่ายยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตกับลูกทุ่งประกันภัย article
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา article
กิจกรรมมหกรรมประกันภัย article
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียน
พิธีชลอพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานที่อุทยานการศึกษาฯ
มีทติ้งลูกสนปี 54
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
งานกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนร่วมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2554
เยี่ยมบ้านนักเรียนชาวเขา บ้านโละโคะ ป่าหมาก ป่าคา
การแสดง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม งานนบพระเล่นเพลง
เททองหล่อพระพุทธรูปลีลา ณ วัดอมฤต
ขบวนเมืองโกสัมพี งานนบพระเล่นเพลง54
งานประจำปีไหว้พระบรมธาตุนครชุม
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
กลุ่มลูกสน ในงานWalk Rally เขาสนปีที่ 4
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี โกสัมพีวิทยา 54
Merry X'Mas 2011
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วัดสังฆานุภาพ
5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ค่ายคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
กลุ่มลูกสน ร่วมประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับชุมชน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวชนประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร.ร.ในฝัน
ทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่
ค่ายหลักสูตรท้องถิ่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี 53
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ค่ายเยาวชนผู้นำสิ่งแวดล้อม"12 ปี กลุ่มลูกสน"
รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพฯbulletHome
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletทำเนียบผู้บริหาร
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000