ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปัจฉิมนิเทศ ๕๕

เนื่องในโอกาส ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะจบการศึกษา จากรั้วฟ้า แสด คณะครูและนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศขึ้น ในชื่องานว่า "เติมกำลังใจให้กัน ก้าวสู่เส้นทางฝันอันสวยงาม" เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ คนทีจะจบการศึกษา และก้าวไปสู่อนาคตอันสดใสสวยงามตามความฝันของตนเองต่อไป

ก่อนวันงาน คณะกรรมการนักเรียนร่วมแรงร่วมใจจัดสถานที่สวยงาม

ขบวนบายศรี นำนักเรียนเข้าสู่หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จะจบการศึกษา

คณะครูร่วมผูกข้อมือแสดงความยินดี

เป็นวันที่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นจะได้ร่วมจัดเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน "เติมกำลังใจให้กัน ก้าวสู่เส้นทางฝันอันสวยงาม"
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

สอบคัดเลือกนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งสติ
รับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการที่ 18
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย
ผอ.ไพรัช ภู่ทอง รองไฉน ขุนไกร มาเยี่ยมโรงเรียน
ค่ายคุณธรรม ม.ต้น
คัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมชี้แจงขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ร่วมใจทำความสะอาด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิชา IS
โรงเรียนบ้านลานสะเดา ศึกษาดูงาน
ตรวจคัดกรองโควิด
กิจกรรม "ส่งใจถึง...เธอ"
ให้ความรู้วันวาเลนไทน์
รับการตรวจจาก ตสน.
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2-2564
ประชุมสหวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3
ร่วมงานเปิดไร่ถนอมวงค์
กิจกรรม PLC
ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรม PLC
ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูป
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรม PLC
รางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการรูปแบบออนไลน์
ศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตรวจคตัดกรอง สารเสพติด
การสอบกลางภาค 2-2564
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังปีใหม่
กินเลี้ยงปีใหม่
รับรางวัลพระราชทาน
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่ 2565
รับทุนจาก อบจ.กพ.
สัมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ทัศนศึกษา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาปลอดภัย
ติว O-net คณิตศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
รด.จิตอาสา และนักเรียนรร.โกสัมพีวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต
ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน
คุณเบญจมาศ เครือกิจ มอบเสียม
ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จันทร์ส่งใจช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านโกสัมพี 2563
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภูมิภาคที่ 7
รับผ้าห่มกันหนาวจากกาชาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2563
กิจกรรมเปิดโรงรถ ครั้งที่ 2
ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน
แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย​จปร.และมอบถุงยังชีพ
มอบพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน
จันทร์ส่งใจมอบน้ำแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจเกาะรากเสียด
สวัสดีปีใหม่ ผอ.
จันทร์ส่งใจส่งสุขปีใหม่
กิจกรรมเปิดโรงรถ
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่
จันทร์ส่งใจช่วยงานวัดบ้านไร่ลำปาง
Merry Christmas
ตัดแต่งต้นไม้ สถานศึกษาปลอดภัย
รับมอบทุนชมรมธนาคารภาคเหนือ
มอบน้ำสมุนไพรว่านกาบหอย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2/2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ค่ายเคมี
นิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ติวธรรมศึกษา
รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์แสดงความยินดี ครูปกรณ์
แนะนำครูปกรณ์ ปะนะตัง
นายบุญชุบ อ้นศรี มอบทุน
วันพ่อแห่งชาติ อำเภอโกสัมพีนคร
วันพ่อแห่งชาติ โกสัมพีวิทยา
วันเอดส์โลก
รับเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ต้อนรับเปิดเรียน 2-2563
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประเมิน คศ.2 ครูศักดิ์สิทธิ์ ถาวร
ส่งครูย้าย
ต้อนรับ ผอ.สพม.41
โรงเรียนวัดโคกเลียบ ศึกษาดูงาน
ประเมินสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เปิดอาคาร อาคารถนอมวงษ์ รพ.โกสัมพีนคร
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ร่มกันแสดงความจงรักภักดี
รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
วันปิยมหาราช โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
วันปิยมหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
ร.ร.ระหานวิทยา ศึกษาดูงาน อย.น้อย
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1-2563
ล้อมรั้วด้วยรัก
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ร.9 อำเภอโกสัมพีนคร
นักเรียนบ้านพักร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ร.9
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 อำเภอโกสัมพีนคร ภาคเช้า
ตรวจสารเสพติด 1-2563
ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
สุขเกษม วันเกษียณ กลุ่มโกสัมพีนคร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต
28 กันยายน วันธงชาติไทย
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโครงการ TFE
ศึกษาดูงานโรงเรียนระหานวิทยา
ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
วันสันติภาพสากล
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผศ.ดรณัฐวุฒิ พานิชเจริญ มอบกล้วยไม้
คุณปภาวรินท์ ใจว่อง มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ศึกษาดูงาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเสมอภาค
พัฒนาการเป็นนักพูด การเป็นวิทยากร นักนำเสนอ
อบรมการจัดทำเอกสารและนวัตกรรม Best Practices
นิเทศ ติดตาม TFE
จิตอาสา ช่วยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
การรับบริจาคกล่องปันสุขคลายทุกข์เพื่อสุโขทัย
ผอ.พบนักเรียนบ้านพัก
ผอ.ธารี ศิริพันธ์ มอบเงิน
โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด
มอบรางวัล วันวิทยาศาสตร์ 2563
วันวิทยาศาสตร์ 2563
อบรมมารยาทไทย
ถวายพระพรวันแม่ อำเภอโกสัมพีนคร
ถวายพระพรวันแม่ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกและการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
ชิญชวนและรณรงค์ท่านผู้ปกครองร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
จิตอาสาปลูกต้นไม้
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอโกสัมพีนคร
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศึกษาดูงาน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
วันไหว้ครู ๒๕๖๓
นพ.วิโรจน์ จงสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษา
นิเทศบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกาศเกียรติคุณนักเรียน
อบรม PBL (Project Base Leaning)
์วิถี New Normal และ Social Distancing
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อบรม Google Classroom
สอบและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล
ทำไม้กวาดทางมะพร้าวและชะลอม
ปัจฉิมนิเทศ
ร่วมในพิธีต้อนรับ รอง ผอ.สพม.41
แนะแนวการศึกษาที่โละโคะ
มอบเกียรติบัตรจิตอาสาและต้นกล้าคิดส์
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.6
แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปี 2563
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ลูกเสืออาสา กกต. และ นศท. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
ช่วยงานวัดอมฤต วันบูรพาจารย์
กศน.โกสัมพีนคร มอบหนังสือ
ค่ายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน จ.กพ
ติว O-net ภาษาไทย ม.6
ติว O-net สังคมศึกษา ม.6
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2562
ติว O-net ภาษาอังกฤษ ม.6
ทัศนศึกษา
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์
กิจกรรมตรวจสารเสพติด
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี กอง 1
ร่วมไว้อาลัยเหตุการณ์การที่ จ.นครราชสีมา
แนะแนวการศึกษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนึกพลเรือนและศักยภาพฯ
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่
มหกรรมศีล 5 บูชาพระบรมธาตุ
To be Number 1
ติว O-NET โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.3
ติว O-net คณิตศาสตร์ ม.3
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.3
ค่ายลูกเสือ กอง 2
การแนะแนวการศึกษา จาก ม.แม่โจ้
ติว O-net ภาษาไทย ม.3
บริจาคโลหิต
ติดตาม TFE ครั้งที่ 3
ค่าย​ Pure​ Love​
๔ ทศวรรษโกสัมพี ๔๐ ปีที่ก้าวเดิน
ผ้าป่าการศึกษา
ถุงผ้ารักษ์โลก ๔๐ ปีโกสัมพีวิทยา
วันครู อำเภอโกสัมพีนคร
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโกสัมพีนคร
ทอดผ้าป่าการศึกษาและร่วมงานวันเด็ก
มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัญจร
รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข
สวัสดีปีใหม่ ผอ.วรวรรณี วัฒนศิริ
สวัสดีปีใหม่ 2563
วันคริสต์มาส
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
มอบทุน ให้ นายสุรศักดิ์ จันทร์อินทร์
กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสิริจิตกำแพงเพชร
กิจกรรมดูสุริยุปราคา
ส่ง ครูกิตติกร ด่อนดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
รางวัลการประกวด OTOP Junior Contest
รับทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเพชร
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน OTOP junior contest ระดับประเทศ
นำผลงานนักเรียนมาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สัมมนาวิชาการ Maximizing Student Engagement 2019
วางพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอโกสัมพีนคร
รับเกียรติบัตร To be number 1
นำเสนอผลงาน To be number 1
รับเกียรติบัตรรางวัลสื่อสร้างสรรค์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
รับเกียรติบัตรโครงการยุติปัญหาเอดส์
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคะแนน O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
อบรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
อบรมโปรแกรมรับความรู้การป้องกันการสูบบุหรี่
ดร.ประจบ ขวัญมั่น ให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
นายอำเภอมอบข้าวสาร
รับมอบเรือ
ประเมินโครงการห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์
PLC ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม งานประกันคุณภาพ
PLC องค์กรห่วงใยใส่ใจเอดส์
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
วันปิยมหาราช ณ อำเภอโกสัมพีนคร
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ณ อำเภอโกสัมพีนคร
พิธีมอบบ้าน "บ้านกาชาด สร้างสุข"
องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
จัดทำแผนการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแห่งความสุข
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ฟ้า-แสดเกมส์
ด้วยรัก ด้วยใจ สายใย สพม.41
ประเมินผลปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รวมพลังเยาวชน”เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม”
มุฑิตาจิต กลุ่มสหวิทยาเขตชากังราว
ทัศนากษิณาลัย
สถานที่ดำเนินการสอบนักศึกษา กศน.โกสัมพีนคร
ดร.น.สพ.มลคล แก้วสุทัศน์ มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ศึกษาดูงาน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Leaning
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน TFE
รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรเลื่อนชั้นปี นศท.
พิธีรับมอบหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทอง
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ไทย อาเซียน วิทย์
นายอำเภอมอบข้าวสาร
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับCluster
1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ประเมินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561
ต้อนรับผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ
ไหว้ครู2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯ
พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาลูกเสือไทย
การอบรม CPR กู้ชีพ
จิตอาสาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน
วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
เยาวชนไทยหัวใจสะอาด
จันทร์ส่งใจโกสัมพีวิทยาปีที่ 3
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561
การประชุมครูเปิดเตรียมการและอบรมการวิจัย
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี article
นักเรียน ม.3 สอบโอเนต
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
แสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษคนใหม่
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
38 ปี โกสัมพีวิทยา article
วันครูโกสัมพีนคร
ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านไฟป่า article
ต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านโละโคะ article
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ article
โกสัมพีเกมส์ 2560 article
การจัดพิธีมอบเสื้อของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร article
เข้าร่วมแข่งขันละครคุณธรรมระดับภาคเหนือ article
ร่วมบริจาคในโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาล article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษา article
สอบธรรมศึกษา article
การประชุมผุ้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
วางมาลาวันปิยะมหาราช article
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % article
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน
โครงการศาลเยาวชนเผยแพร่ความรู้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2560 article
การอบรมเยาวชนร่วมป้องป้องผืนป่า
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ article
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 article
การอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน article
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปลูกกล้วยและไม้ผล
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาปี 2559 article
ค่ายคุณธรรมนักเรียนประจำปี 2560
นักเรียนทุนพระราชทานประชุมสัมมนาที่ กทม.
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา article
ยินดีต้อนรับกลับสู่รั้วฟ้า-แสด
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี๒๕๖๐ article
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจันทร์ส่งใจฯ
พิธีถวายความอาลัย article
ถวายมาลาวันปิยะมหาราช article
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา article
การอบรมคุณธรรม article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น article
เป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกรายการ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ประดับปลอกเครื่องหมายสภานักเรียน article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอ article
นิเทศการประกันคุณภาพภายใน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
การประกวดโรงเรียนธนาคาร article
กลุ่มลูกสนจัดค่ายเยาวชน article
รับโล่รางวัล article
อบรมความรู้ทางการเงิน article
ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ article
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอำเภอโกสัมพีนคร article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
การปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือ กกต. article
รณรงค์ออกเสียงประชามติ article
อบรมลูกเสือ กกต. article
แฟชั่นจากของเหลือใช้ article
กิจกรรมวันอาเซียน article
กิจกรรมนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ article
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ article
อบรมสภานักเรียน article
พิธีถวายเทียนพรรษา article
หล่อเทียนพรรษา article
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ article
ค่ายคุณธรรมวัดหนองปลิง article
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 article
การประเมินห้องสมุดมีชีวิต article
พิธีไหว้ครูประจำปี 59 article
ศน.นิเทศเพศวิถีศึกษา article
ประชุมกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ article
อบรมค่านิยม 12 ประการ article
การแผยแผ่ของพระธรรมฑูต article
ร.ร.นาบ่อคำช่วยงานห้องสมุด article
ทหารเยี article
นายอำเภอเยี่ยมนักเรียนบ้านพักนอน article
ผอ.เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจช่วงเปิดภาคเรียนที่1 article
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชาติ article
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี article
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิมิราเคิลออฟไรฟฯ article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร
Merry Christmas and Happy New Year 2016 article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.41
กาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรับบริจาคโลหิต
กีฬานักเรียน สพม.41 เกมส์
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์ article
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ article
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร article
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ article
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช article
งานนิทรรศการการเกษตร อบต.โกสัมพี
ช่วยงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2558 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2
อบรม เด็กดีมีการออม article
พิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้า article
ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร.ร.ขาณุวิทยา และร.ร.ระหานวิทยา article
การแสดงร่วมเปิดสนามแข่งขันฟุตบอล 7คน เทศบาลวังเจ้า
เลขาโครงการร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน เยื่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
การประชุมผู้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
การฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การประเมินครูผุ้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา
วิถีชีวิตในรั้วฟ้า - แสด โดยย่อ
การประชุมแนวทางพัฒนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่
การนิเทศติดตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" article
ร่วมบุญเทศน์มหาชาติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมโกสัมพิการาม article
ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช article
คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน article
ร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย article
โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
รับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร article
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง article
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม article
กิจกรรมวันอาเซียนและปลูกกล้วยน้ำว้า article
กลุ่มลูกสนเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนสลกบาตร article
อบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจตนเอง article
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ article
จิตอาสาทำฝายชะลอน้ำ น้ำตกวังชมภู article
6/1 จิตอาสาทาสีห้องเรียน article
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด article
12 สิงหา มหาราชินี 2558 article
นักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล article
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา article
สนุกกับลูกน้ำอาร์สยาม article
พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๘ article
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ article
คณะครูร่วมสรงน้ำพระประจำโรงเรียนเน่ื่องในวันสงกรานต์ article
แนะแนวการศึกษาต่อ/เยี่ยมบ้านนักเรียนโละโคะ article
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗
รองชนะเลิศการประกวดแดนซ์เซอร์ไทคัพ ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
พานักศึกาษาชาวจีนสัมผัสประเพณีลอยกระทงสายเมืองตาก
ร่วมกิจกรรมกำแพงเพชรเมืองสวย น้ำใส
เด็กไทยรักการอ่าน สู่ประชาคมอาเซียน
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ อ.โกสัมพีนคร
โครงการป้องกันภัยท้องวัยทีน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
อบรมขยายผลครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
ร่วมพิธีปรองดองสมานฉันท์โกสัมพีนคร
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗
พิธีรับประกาศเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายครั้งที่ 1
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การอบรมครูอนามัยและนักเรียนแกนนำ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
อบรมการพัฒนาการทำวิจัยฯและกิจกรรมกลุ่มทุ่งมหาราชสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.๖ และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ค่ายลูกเสือก.ว.
๑๗ มกราคม ทำบุญโรงเรียน
วันครูโกสัมพีนคร ๒๕๕๗
สภากาแฟโกสัมพีนคร ครั้งที่ ๑
Walk Rally พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิงครั้งที่ ๗
สัมพันธ์น้องพี่โกสัมพีวิทยา 56 article
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง ครั้งที่ 7 article
คริสมาสต์ 2014 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ทัศนศึกษาดูงาน จ.ระยอง article
ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด56
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โกสัมพีวิทยา
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนศึกษาดูงานสวนสยามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะและครูบรรจุใหม่
Opne House ๓๓ ปีโกสัมพีวิทยา
ร่วมงานผูกสีมา ฝังนิมิต วัดสังฆานุภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
เตรียมงานOpen House ๒๕๕๖
กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตกแต่งอาคารสถานที่
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี ๒๕๕๖
ไห้วครูประจำปี ๒๕๕๖
รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบรมทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปิดงานโอทอป ของดีโกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๕๕
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร
ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ณ วัดอมฤต
ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.โกสัมพี
ช่วยงานยกพระขึ้นโบสถ์วัดเขาชัยโพธิ์
ครบรอบ ๓๓ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู๒๕๕๖โกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่อำเภอโกสัมพีนคร
งานสัมพันธ์นน้องพี่โกสัมพีวิทยา
ร่วมงานแถลงข่าวแรลลี่เขาสนยลลำน้ำปิง
คริสต์มาส ออน เดอะบีช
ร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กลุ่มลูกสนทัศนศึกษาเชียงใหม่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๕๕
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
สอบธรรมศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นตรี โท เอก
รับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์
รับการนิเทศและประเมินการตรวจสอบภายใน
ร่วมแสดงความยินดี คศ.๓ คนใหม่
๑๒ สิงหา มหาราชินี
การแข่งขันกีฬาภายใน
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีถวายเทียนพรรษาปี ๕๕
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ
ค่ายรักษ์เขาสนามเพรียง ๕๕
รับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การประชุมศิษย์เก่า
ค่ายลูกสน ปีที่ ๑๔
ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านนายอำเภอฯ
กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันอาเซียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน ๕๕
ปาเจราฯมวลบุปผาบูชาครู๕๕
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๕๕
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว้น
วันบูรพาจารย์พระครูอมร วชิรคุณ
การอบรมsexวันใส ป้องกันการท้องก่อนวัยอันสมควร
การเรียนทำกล่องใส่ทิชชู
รับมอบเสื้อกีฬาฯ
อบรมครูเตรียมกิจกรรมsexวัยใสฯ
อบรมขับขี่ปลอดภัย
การประชุมผู้ปกครองปี ๒๕๕๕
๓๒ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู ๒๕๕๕
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา๒๕๕๔
แรลลี่พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ออมทรัพย์กับออมสิน
ผอ.เขตมัธยมศึกษา 41 เยี่ยมโรงเรียน
สอบธรรมศึกษาประจำปี2554
ยินดีต้อนรับผอ.พัฒนา ทรงประดิษฐ์
แสดงความยินดีเลี้ยงส่ง-เลี้ยงต้อนรับผอ.
ศึกษาดูงานเชียงราย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย
กิจกรรมลูกทุ่งประกันภัย article
ค่ายยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตกับลูกทุ่งประกันภัย article
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา article
กิจกรรมมหกรรมประกันภัย article
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียน
พิธีชลอพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานที่อุทยานการศึกษาฯ
มีทติ้งลูกสนปี 54
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
งานกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนร่วมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2554
เยี่ยมบ้านนักเรียนชาวเขา บ้านโละโคะ ป่าหมาก ป่าคา
การแสดง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม งานนบพระเล่นเพลง
เททองหล่อพระพุทธรูปลีลา ณ วัดอมฤต
ขบวนเมืองโกสัมพี งานนบพระเล่นเพลง54
งานประจำปีไหว้พระบรมธาตุนครชุม
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
กลุ่มลูกสน ในงานWalk Rally เขาสนปีที่ 4
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี โกสัมพีวิทยา 54
Merry X'Mas 2011
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วัดสังฆานุภาพ
5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ค่ายคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
กลุ่มลูกสน ร่วมประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับชุมชน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวชนประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร.ร.ในฝัน
ทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่
ค่ายหลักสูตรท้องถิ่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี 53
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ค่ายเยาวชนผู้นำสิ่งแวดล้อม"12 ปี กลุ่มลูกสน"
รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพฯbulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2563
bullet การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000