ReadyPlanet.com
dot dot
dot
งานกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนร่วมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ร่วมกับโรงเรียนโกสัมพีวิทยา และที่พักสงฆ์น้ำตกวังชมภู(วัดในโครงการพุทธอุทยาน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  ณ ที่พักสงฆ์น้ำตกวังชมภู บ้าน มอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร ซี่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โดยกิจกรรมครั้งนี้ ระกาโกสัมพีได้พานักเรียนบ้านพักจำนวน 36 คน และนักเรียนที่มี่จิตอาสาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง และประชาชนในท้องที่ ร่วมปลูก ต้นตะเคียนทอง ในพื้นที่ของที่พักสงฆ์น้ำตกวังชมภู โดยได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีจากหลวงพ่อ และผู้ปกครองที่จัดก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวันมาเลี้ยงอย่างอิ่มอร่อย กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณเวลา 12.00 น และเดินทางกลับโดยปลอดภัย

เดินทางถึงพี่พักสงฆ์น้ำตกวังชมภู กันแต่เช้า

ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง พระอาจารย์ และประชาชน

จัดเตรียมอุปกรณ์ และต้นกล้าไม้ตะเคียนทอง

ร่วมมือร่วมใจ ลงมือขุดหลุม และปลูกต้นตะเคียนทองในพื้นที่ ที่ได้กำหนดไว้ในเขตที่พักสงฆ์ฯ

ช่วยกันอย่างเข้มแข็ง ปลูกกันคนละหลายๆ ต้น

เคลื่อนกองทัพลดโลกร้อน มายังบริเวณเส้นทางเข้าน้ำตกวังชมภู ที่ทำเส้นทางขึ้นใหม่เพื่อไม่ให้เข้าไปรบกวนที่พักสงฆ์

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอีกครั้ง

ปลูกเป็นแนวสองข้างทาง เส้นทางเดินเข้าน้ำตกวังชมภู

ร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความเบิกบาน มีความสุขที่ได้ช่วยกันปลูกป่า

แล้วย้อนกลับเข้ามาปลูกในบริเวณที่พักสงฆ์อีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้

ช่วยกันอีกหลายๆ ต้น ใกล้จะเสร็จแล้ว

มีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน กินกันได้เต็มที่ อิ่ม อร่อย

พักผ่อนกาย คลายเหนื่อย ด้วยการเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกวังชมภู

พระอาจารย์แสดงธรรมให้คำแนะนำ อบรม ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน อันเป็นสิริมงคลกัลทุกคน
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

ผอ.คารมย์ แสนแก้ว เยี่ยมชม KW CAFE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพการทำน้ำหม่อนและสาหร่ายใบหม่อน
ผอ.พบปะนักเรียนบ้านพัก
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม
ต้อนรับครูพชร โพธิ์อ่วม
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1-2566
เปิดภาคเรียน 2/2566
สอบคัดเลือกนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งสติ
รับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการที่ 18
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย
ผอ.ไพรัช ภู่ทอง รองไฉน ขุนไกร มาเยี่ยมโรงเรียน
ค่ายคุณธรรม ม.ต้น
คัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมชี้แจงขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ร่วมใจทำความสะอาด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิชา IS
โรงเรียนบ้านลานสะเดา ศึกษาดูงาน
ตรวจคัดกรองโควิด
กิจกรรม "ส่งใจถึง...เธอ"
ให้ความรู้วันวาเลนไทน์
รับการตรวจจาก ตสน.
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2-2564
ประชุมสหวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3
ร่วมงานเปิดไร่ถนอมวงค์
กิจกรรม PLC
ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรม PLC
ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูป
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรม PLC
รางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการรูปแบบออนไลน์
ศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตรวจคตัดกรอง สารเสพติด
การสอบกลางภาค 2-2564
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังปีใหม่
กินเลี้ยงปีใหม่
รับรางวัลพระราชทาน
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่ 2565
รับทุนจาก อบจ.กพ.
สัมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ทัศนศึกษา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาปลอดภัย
ติว O-net คณิตศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
รด.จิตอาสา และนักเรียนรร.โกสัมพีวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต
ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน
คุณเบญจมาศ เครือกิจ มอบเสียม
ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จันทร์ส่งใจช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านโกสัมพี 2563
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภูมิภาคที่ 7
รับผ้าห่มกันหนาวจากกาชาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2563
กิจกรรมเปิดโรงรถ ครั้งที่ 2
ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน
แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย​จปร.และมอบถุงยังชีพ
มอบพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน
จันทร์ส่งใจมอบน้ำแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจเกาะรากเสียด
สวัสดีปีใหม่ ผอ.
จันทร์ส่งใจส่งสุขปีใหม่
กิจกรรมเปิดโรงรถ
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่
จันทร์ส่งใจช่วยงานวัดบ้านไร่ลำปาง
Merry Christmas
ตัดแต่งต้นไม้ สถานศึกษาปลอดภัย
รับมอบทุนชมรมธนาคารภาคเหนือ
มอบน้ำสมุนไพรว่านกาบหอย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2/2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ค่ายเคมี
นิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ติวธรรมศึกษา
รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์แสดงความยินดี ครูปกรณ์
แนะนำครูปกรณ์ ปะนะตัง
นายบุญชุบ อ้นศรี มอบทุน
วันพ่อแห่งชาติ อำเภอโกสัมพีนคร
วันพ่อแห่งชาติ โกสัมพีวิทยา
วันเอดส์โลก
รับเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ต้อนรับเปิดเรียน 2-2563
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประเมิน คศ.2 ครูศักดิ์สิทธิ์ ถาวร
ส่งครูย้าย
ต้อนรับ ผอ.สพม.41
โรงเรียนวัดโคกเลียบ ศึกษาดูงานbulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
bulletเขตพื้นที่บริการ
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000