ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มลูกสน ในงานWalk Rally เขาสนปีที่ 4

อำเภอโกสัมพีนคร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง อย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 4 แล้ว ปีนี้ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ทั้งในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี กลุ่มอายุ 15 - 25 ปี และกลุ่มอายุเกิน 25 ปี ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมการแข่งขันมากมาย บางกลุ่มนั้นเดินทางมากางเต้นท์นอนค้างกันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 14 เลยทีเดียว ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาร่วมลงทะเบียนการแข่งขันกันแต่เช้าตรู่  6 โมงเช้า ไปจนถึง เกือบ 8 โมงเช้า ระกาโกสัมพีและกลุ่มลูกสนก็ได้รับบทบาทในการร่วมประสานงาน ดูแลจุดรายงานตัว จุดผ่านในเส้นทางการแข่งขัน เสียดายที่ระกาโกสัมพีไม่ได้มีโอกาสตามผู้เข้าแข่งขันไปตลอดเส้นทาง เลยมีแต่ภาพกิจกรรมด้านล่างบริเวณพิธีเปิดการแข่งขัน มาให้ชมเท่านั้นเองครับ

ตัวแทนกลุ่มลุกสนเข้ามานอนค้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์
ระกาโกสัมพีตามเข้าไปตอนเช้ามืด ประมาณ ตีห้า อากาศหนาวมากๆๆ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็มากันแต่เช้ามืดเช่นกัน

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนแยกย้ายกันไปประจำจุดต่างๆ ในเส้นทางการแข่งขัน

บริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเป็นสถานที่ลงทะเบียนจัดพิธีเปิด และมีเต้นท์นิทรรศการต่างๆ จากหลายหน่วยงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

บรรยากาศในช่วงพิธีเปิดการแข่งขัน

ผุ้ร่วมแข่งขันทุกคนได้ร่วมกันออกกำลังกาย อบอุ่นร่างกายโดยการเต้นแอโรบิก

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีเกียรติ ตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันที่บริเวณจุดปล่อยตัว

มีด้วยกันทั้งหมด 3 รุ่น แต่ละรุ่นมีจำนวนผุ้เข้าแข่งขันเยอะมาก
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

สอบคัดเลือกนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งสติ
รับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการที่ 18
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย
ผอ.ไพรัช ภู่ทอง รองไฉน ขุนไกร มาเยี่ยมโรงเรียน
ค่ายคุณธรรม ม.ต้น
คัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมชี้แจงขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ร่วมใจทำความสะอาด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิชา IS
โรงเรียนบ้านลานสะเดา ศึกษาดูงาน
ตรวจคัดกรองโควิด
กิจกรรม "ส่งใจถึง...เธอ"
ให้ความรู้วันวาเลนไทน์
รับการตรวจจาก ตสน.
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2-2564
ประชุมสหวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3
ร่วมงานเปิดไร่ถนอมวงค์
กิจกรรม PLC
ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรม PLC
ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูป
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรม PLC
รางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการรูปแบบออนไลน์
ศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตรวจคตัดกรอง สารเสพติด
การสอบกลางภาค 2-2564
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังปีใหม่
กินเลี้ยงปีใหม่
รับรางวัลพระราชทาน
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่ 2565
รับทุนจาก อบจ.กพ.
สัมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ทัศนศึกษา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาปลอดภัย
ติว O-net คณิตศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
รด.จิตอาสา และนักเรียนรร.โกสัมพีวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต
ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน
คุณเบญจมาศ เครือกิจ มอบเสียม
ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จันทร์ส่งใจช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านโกสัมพี 2563
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภูมิภาคที่ 7
รับผ้าห่มกันหนาวจากกาชาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2563
กิจกรรมเปิดโรงรถ ครั้งที่ 2
ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน
แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย​จปร.และมอบถุงยังชีพ
มอบพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน
จันทร์ส่งใจมอบน้ำแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจเกาะรากเสียด
สวัสดีปีใหม่ ผอ.
จันทร์ส่งใจส่งสุขปีใหม่
กิจกรรมเปิดโรงรถ
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่
จันทร์ส่งใจช่วยงานวัดบ้านไร่ลำปาง
Merry Christmas
ตัดแต่งต้นไม้ สถานศึกษาปลอดภัย
รับมอบทุนชมรมธนาคารภาคเหนือ
มอบน้ำสมุนไพรว่านกาบหอย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2/2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ค่ายเคมี
นิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ติวธรรมศึกษา
รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์แสดงความยินดี ครูปกรณ์
แนะนำครูปกรณ์ ปะนะตัง
นายบุญชุบ อ้นศรี มอบทุน
วันพ่อแห่งชาติ อำเภอโกสัมพีนคร
วันพ่อแห่งชาติ โกสัมพีวิทยา
วันเอดส์โลก
รับเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ต้อนรับเปิดเรียน 2-2563
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประเมิน คศ.2 ครูศักดิ์สิทธิ์ ถาวร
ส่งครูย้าย
ต้อนรับ ผอ.สพม.41
โรงเรียนวัดโคกเลียบ ศึกษาดูงาน
ประเมินสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เปิดอาคาร อาคารถนอมวงษ์ รพ.โกสัมพีนคร
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ร่มกันแสดงความจงรักภักดี
รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
วันปิยมหาราช โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
วันปิยมหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
ร.ร.ระหานวิทยา ศึกษาดูงาน อย.น้อยbulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2563
bullet การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000