ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนครโกสัมพี

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โดย ดร.วรวิทย์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอโกสัมพีนคร เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาวอำเภอโกสัมพีนครให้ดียิ่งขึ้น (ภาพกิจกรรม)

 
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

OPEN HOUSE 2566
การอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นักเรียนบ้านพักร่วมการแสดงวัดพระบรมธาตุนครชุม
ผอ.สหวิทยาเขตชากังราว เยี่ยมชม KW Cafe
ประชุมสหวิทยาเขตชากังราว
เข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรมและสวดสรภัญญะ
Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ผอ.สพม.กำแพงเพชร เยี่ยมชม KW Cafe
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางป้องกันมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
อบรม SAFETY LIFE & HEALTH
การอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ไอแคร์ ประเทศไทย
รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ
ร้านธานีการค้ามอบสิ่งของสนับสนุนกีฬาสี
เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพ KW café
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ค่ายวิยาศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงราชการที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2566
ฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมงานทอดกฐินบ้านมะเดื่อชุมพร
ผอ.คารมย์ แสนแก้ว เยี่ยมชม KW CAFE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพการทำน้ำหม่อนและสาหร่ายใบหม่อน
ผอ.พบปะนักเรียนบ้านพัก
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม
ต้อนรับครูพชร โพธิ์อ่วม
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1-2566
เปิดภาคเรียน 2/2566
สอบคัดเลือกนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งสติ
รับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการที่ 18
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย
ผอ.ไพรัช ภู่ทอง รองไฉน ขุนไกร มาเยี่ยมโรงเรียน
ค่ายคุณธรรม ม.ต้น
คัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมชี้แจงขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ร่วมใจทำความสะอาด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิชา IS
โรงเรียนบ้านลานสะเดา ศึกษาดูงาน
ตรวจคัดกรองโควิด
กิจกรรม "ส่งใจถึง...เธอ"
ให้ความรู้วันวาเลนไทน์
รับการตรวจจาก ตสน.
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2-2564
ประชุมสหวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3
ร่วมงานเปิดไร่ถนอมวงค์
กิจกรรม PLC
ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรม PLC
ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูป
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรม PLC
รางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการรูปแบบออนไลน์
ศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ตรวจคตัดกรอง สารเสพติด
การสอบกลางภาค 2-2564
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังปีใหม่
กินเลี้ยงปีใหม่
รับรางวัลพระราชทาน
ธ.ก.ส.โกสัมพีนคร สวัสดีปีใหม่ 2565
รับทุนจาก อบจ.กพ.
สัมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ทัศนศึกษา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาปลอดภัย
ติว O-net คณิตศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
รด.จิตอาสา และนักเรียนรร.โกสัมพีวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต
ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน
คุณเบญจมาศ เครือกิจ มอบเสียม
ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จันทร์ส่งใจช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านโกสัมพี 2563
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภูมิภาคที่ 7
รับผ้าห่มกันหนาวจากกาชาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2563
กิจกรรมเปิดโรงรถ ครั้งที่ 2
ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน
แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย​จปร.และมอบถุงยังชีพ
มอบพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน
จันทร์ส่งใจมอบน้ำแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจเกาะรากเสียด
สวัสดีปีใหม่ ผอ.
จันทร์ส่งใจส่งสุขปีใหม่
กิจกรรมเปิดโรงรถbulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
สารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
bulletจดหมายข่าว ปี 2567
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
bulletปีการศึกษา 2567
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ E-Service
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2567
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000