ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  

โกสัมพีวิทยารวมใจ ปันสุข ส่งสุโขทัย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (27 สิงหาคม 2563)   

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โกสัมพีวิทยา (18 สิงหาคม 2563)   

กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา (11 สิงหาคม 2563)    

โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (2 สิงหาคม 2563)  

ตู้ปันสุขโรงเรียนโกสัมพีวิทยา (24 กรกฎาคม 2563)     

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการติดตามนิเทศบูรณาการ (14 กรกฎาคม 2563)

ถวายเทียนพรรษา ปี 63 เรียบง่ายแต่ได้บุญ (3 กรกฎาคม 2563)  

New Normal วิถีใหม่ในโรงเรียนวันเปิดเทอมใหม่ 2563 (1 กรกฎาคม 2563)    

แหล่งเรียนรู้ปันสุข ห้องสมุดคาเฟ่พี่สอนน้อง (29 มิถุนายน 2563)     

New Normal โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพราะมี ผอ.และคุณครูน่ารัก (24 มิถุนายน 2563) 

Social Distancing โปรดเว้นระยะห่าง วิถีใหม่ในโรงเรียน (23 มิถุนายน 2563) 

ครูไทยยุคโควิด ไม่ทอดทิ้งศิษย์แม้ปิดเรียน (17 มิถุนายน 2563) 

ถ่ายภาพแบบไหน เวลาไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (15 มิถุนายน 2563) 

เตรียมย้ายบ้านพัก เพื่อนักเรียนที่น่ารักชาวดอย (10 มิถุนายน 2563) 

Google Classroom ห้องเรียน Online ในโกสัมพีวิทยา (10 มิถุนายน 2563) 

ห้องเรียน NewNormal วิถีใหม่ในโกสัมพีวิทยา (8 มิถุนายน 2563) 

ทดสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 โกสัมพีวิทยา (7 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียน ม.4 (6 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 โกสัมพีวิทยา (6 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียน ม.1 (5 มิถุนายน 2563) 

เครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ (3 มิถุนายน 2563) 

หอบความรัก ห่มความรู้ สู่เด็กดอย (20 พฤษภาคม 2563) 

เด็กดอยคอยครู บนเส้นทางความรู้ สู้โควิด (20 พฤษภาคม 2563) 

ส่งกำลังใจให้ครูไทยยุคโควิด (19 พฤษภาคม 2563) 

ครูไทยยุคโควิด จะไม่ทอดทิ้งศิษยืไว้ข้างหลัง (19 พฤษภาคม 2563) 

เรียนทางไกลกับครูไทยยุคโควิด (18 พฤษภาคม 2563)  

ผู้ปกครองคิดอย่างไร เรียนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาด (11 พฤษภาคม 2563)bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletตรวจสอบข้อมูล ผลงานรางวัลครู
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletวิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000