ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปีการศึกษา 2563

 วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ปีการศึกษา 2563

 

วิดีทัศน์ประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (12 มกราคม 2564) 

โครงการจันทร์ส่งใจ ก้าวไปสู่ระดับประเทศ (29 ธันวาคม 2563) 

เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสนามเพรียง (26 ธันวาคม 2563) 

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (24 ธันวาคม 2563) 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษา 2563 (19 พฤศจิกายน 2563) 

ห้องสมุด Art Cafe ท้าวมหาพรหมเอราวัณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา (24 ตุลาคม 2563) 

TFE & Coaching Teams ศึกษาธิการภาค 18 ปีงบประมาณ 2563 (26 กันยายน 2563) 

การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (15 กันยายน 2563)

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา (9 กันยายน 2563)

การบริหารจัดการขยะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง (8 กันยายน 2563) 

โกสัมพีวิทยารวมใจ ปันสุข ส่งสุโขทัย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (27 สิงหาคม 2563)     

วิธีทำช่อกุหลาบใบเตยและมะกรูดหอมซ่อนรูป (21 สิงหาคม 2563) 

วงกลองยาวนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา (20 สิงหาคม 2563)

ซ้อมการแสดงของนักเรียนบ้านพัก (20 สิงหาคม 2563)   

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โกสัมพีวิทยา (18 สิงหาคม 2563)   

กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา (11 สิงหาคม 2563)    

โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (2 สิงหาคม 2563)  

ตู้ปันสุขโรงเรียนโกสัมพีวิทยา (24 กรกฎาคม 2563)     

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการติดตามนิเทศบูรณาการ (14 กรกฎาคม 2563)

ถวายเทียนพรรษา ปี 63 เรียบง่ายแต่ได้บุญ (3 กรกฎาคม 2563)  

New Normal วิถีใหม่ในโรงเรียนวันเปิดเทอมใหม่ 2563 (1 กรกฎาคม 2563)    

แหล่งเรียนรู้ปันสุข ห้องสมุดคาเฟ่พี่สอนน้อง (29 มิถุนายน 2563)     

New Normal โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพราะมี ผอ.และคุณครูน่ารัก (24 มิถุนายน 2563) 

Social Distancing โปรดเว้นระยะห่าง วิถีใหม่ในโรงเรียน (23 มิถุนายน 2563) 

ครูไทยยุคโควิด ไม่ทอดทิ้งศิษย์แม้ปิดเรียน (17 มิถุนายน 2563) 

ถ่ายภาพแบบไหน เวลาไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (15 มิถุนายน 2563) 

เตรียมย้ายบ้านพัก เพื่อนักเรียนที่น่ารักชาวดอย (10 มิถุนายน 2563) 

Google Classroom ห้องเรียน Online ในโกสัมพีวิทยา (10 มิถุนายน 2563) 

ห้องเรียน NewNormal วิถีใหม่ในโกสัมพีวิทยา (8 มิถุนายน 2563) 

ทดสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 โกสัมพีวิทยา (7 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียน ม.4 (6 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 โกสัมพีวิทยา (6 มิถุนายน 2563) 

วันทดสอบและมอบตัวนักเรียน ม.1 (5 มิถุนายน 2563) 

เครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ (3 มิถุนายน 2563) 

หอบความรัก ห่มความรู้ สู่เด็กดอย (20 พฤษภาคม 2563) 

เด็กดอยคอยครู บนเส้นทางความรู้ สู้โควิด (20 พฤษภาคม 2563) 

ส่งกำลังใจให้ครูไทยยุคโควิด (19 พฤษภาคม 2563) 

ครูไทยยุคโควิด จะไม่ทอดทิ้งศิษยืไว้ข้างหลัง (19 พฤษภาคม 2563) 

เรียนทางไกลกับครูไทยยุคโควิด (18 พฤษภาคม 2563)  

ผู้ปกครองคิดอย่างไร เรียนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาด (11 พฤษภาคม 2563)bulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
bulletจดหมายข่าว ปี 2567
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
bulletปีการศึกษา 2567
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ E-Service
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000