ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประเมินโครงการห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับการประเมินโครงการห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน โดยคณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมคำบรรลือ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ คุณครูอรพิน แจ้งเจน และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องเด่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 article
อบรมโปรแกรมรับความรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ article
ดร.ประจบ ขวัญมั่น ให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
นายอำเภอมอบข้าวสาร
รับมอบเรือ
PLC ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม งานประกันคุณภาพ
PLC องค์กรห่วงใยใส่ใจเอดส์
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
วันปิยมหาราช ณ อำเภอโกสัมพีนคร
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ณ อำเภอโกสัมพีนคร
พิธีมอบบ้าน "บ้านกาชาด สร้างสุข"
องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแห่งความสุข
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ฟ้า-แสดเกมส์
ด้วยรัก ด้วยใจ สายใย สพม.41
การประเมินผลปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รวมพลังเยาวชน”เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม”
มุฑิตาจิต กลุ่มสหวิทยาเขตชากังราว
ทัศนากษิณาลัย
สถานที่ดำเนินการสอบนักศึกษา กศน.โกสัมพีนคร
ดร.น.สพ.มลคล แก้วสุทัศน์ มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ศึกษาดูงาน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
นำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Leaning
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน TFE
รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรเลื่อนชั้นปี นศท.
พิธีรับมอบหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ไทย อาเซียน วิทย์
นายอำเภอมอบข้าวสาร
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)
1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ประเมินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561
ต้อนรับผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ
ไหว้ครู2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯbulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletบันทึกผลงาน รางวัลผู้บริหาร
bulletบันทึกผลงาน รางวัลโรงเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletครูไทยดอทคอม
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
bulletต้นกล้าโกสัมพีวิทยา
dot
ติดต่อโรงเรียน
dot
bulletWebsite
bulletFacebook
bulletตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000