ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากคุณประภาวรินทร์ ใจว่อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี 

นอกจากผู้ปกครองจะได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายแล้ว ยังมีกิจกรรม Classroom Meeting กับครูที่ปรึกษานักเรียน
นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมคำบรรลือ

 

 
เรื่องเด่น

ต้อนรับผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ไหว้ครู2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯbulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.