ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากคุณประภาวรินทร์ ใจว่อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี 

นอกจากผู้ปกครองจะได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายแล้ว ยังมีกิจกรรม Classroom Meeting กับครูที่ปรึกษานักเรียน
นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมคำบรรลือ

 

 
เรื่องเด่น

๔ ทศวรรษโกสัมพี ๔๐ ปีที่ก้าวเดินbulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletบันทึกผลงาน รางวัลผู้บริหาร
bulletบันทึกผลงาน รางวัลโรงเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletครูไทยดอทคอม
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
bulletต้นกล้าโกสัมพีวิทยา
dot
ติดต่อโรงเรียน
dot
bulletWebsite
bulletFacebook
bulletตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000