ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เอกสารงานทะเบียนนักเรียน

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 มิ.ย. 2561

 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

        ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

10

15

25

1

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

12

13

25

1

รวม ม.1

22

28

50

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

17

18

35

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

21

12

33

1

รวม ม.2

38

30

68

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

14

12

26

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

18

6

24

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

14

10

24

1

รวม ม.3

46

28

74

3

รวม ม.ต้น

106

86

192

7

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

7

25

32

1

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

15

15

30

1

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

10

19

29

1

รวม ม.4

32

59

91

3

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

10

17

27

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

12

12

24

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

9

14

23

1

รวม ม.5

31

43

74

3

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3

21

24

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

10

11

21

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

7

12

19

1

รวม ม.6

20

44

64

3

รวม ม.ปลาย

83

146

229

9

รวมทั้งสิ้น

189

232

421

16
ฝ่ายวิชาการ

การประชุมครูเปิดเตรียมการและอบรมการวิจัยbulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.