ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561

 เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโกสัมพีวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องโสตฯ โดย ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ พร้อมทั้งคณะทำงานของฝ่ายบริหารต่างๆ ได้ให้สาระความรู้อันเป็นประโยชน์กับนักเรียนใหม่
 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.