ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน article

 ขอขอบคุณ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีคุณสุวรรณี บุญญาโยธิน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561bulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.